gói thầu
Hà Nội: Các gói thầu ‘đấu thầu rộng rãi’ phải thực hiện qua mạng
2020-06-24 19:05:49
Từ năm 2020, thực hiện nghiêm túc lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, phải lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng...
Đọc nhiều