giảm lãi suất

Một ngân hàng tuyên bố giảm lãi suất tới 3%/năm

Minh Vy - 2023-02-17 09:53:40
Thời gian thực hiện điều chỉnh lãi suất tối đa đến 31/12/2023 và thời gian áp dụng lãi suất điều chỉnh kéo dài từ 31/01/2023 đến hết ngày 31/12/2024. Một ngân...