giải quyết khiếu nại

Vấn đề tham nhũng ‘không’ có trong danh sách chất vấn

2019-10-29 14:19:11
Chỉ có 70% đại biểu Quốc hội đồng ý, nên nhóm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thanh tra như phát hiện và xử lý tham nhũng; thực hiện kết luận sau thanh...