giải ngân vốn đầu tư công

Cấp tiền mà không tiêu hết thì phạt tù…

Công Luân - 2023-02-22 15:49:05
Với yêu cầu giải ngân ít nhất 95% trong 711.000 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2023 của Thủ tướng thì may ra chỉ có phạt tù thì mới kích thích cán bộ, lãnh đạo...