Fidel Castro

Tại sao nói: Việt Nam mang ơn Fidel Castro Và Cuba?

2021-12-23 06:22:58
Ngày 4 tháng 12 năm 2016, Việt Nam tổ chức để tang vị lãnh tụ Cuba Fidel Castro với nghi thức quốc tang, đây vốn dĩ là một nghi thức thiêng liêng, thể hiện sự...