F88 ở Sài Gòn

Những “đại gia” nào đang cung cấp tiền để F88 cho vay cầm cố?

Bích Ngân - 2023-03-07 15:39:12
F88 cung cấp dịch vụ cho vay siêu nhanh bằng ôtô, đăng ký ôtô, xe máy, đăng ký xe máy, điện thoại, laptop… Chỉ sau khoảng 8 năm có mặt, F88 đặt mục tiêu IPO vào...