Ecuador

Khủng hoảng cục bộ, Ecuador ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp

2024-01-19 15:15:21
Ecuador vừa phải công bố tình trạng khẩn cấp và triển khai lệnh giới nghiêm trên toàn quốc trong vòng 60 ngày, nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng mới nảy sinh...