Dương Văn Thái
Chủ tịch UBND Bắc Giang được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang
2020-10-15 10:50:10
Ông Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, vừa được Đại hội Đảng bộ tỉnh này bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới. Ông Dương Văn Thái,...
Đọc nhiều