đường ống dẫn dầu của Nga đến EU

Lối thoát nào cho Lục địa già?

Tuệ Ngô - 2022-10-26 10:23:31
Mới đây, ngay tại Hội nghị thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã phải vật lộn để tìm ra các giải pháp thực tế ngay lập tức để đối phó...