đúng quy trình

Yêu cầu xem xét việc bổ nhiệm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh

Thành Nhân - 2020-08-04 11:49:08
Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu cấp có thẩm quyền tỉnh Bắc Ninh xem xét việc bố trí ông Nguyễn Nhân Chinh làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh. Ông Nguyễn Nhân Chinh Sáng...