Đức Quốc xã

“Trò chơi điện đài” của Liên Xô trong Thế chiến II

2020-10-26 16:41:18
Khả năng chơi “trò chơi điện đài” thành thạo là điều cho phép tình báo Liên Xô vô hiệu hóa hàng chục điệp viên và thu hàng triệu rúp của Đức Quốc xã,...