Đức giáo hoàng

Đức Giáo hoàng Francis hỗ trợ khẩn cấp Việt Nam 100.000 euro

2021-08-24 23:03:15
Đức Giáo hoàng Francis viện trợ khẩn cấp 3 nước Việt Nam, Bangladesh và Haiti tổng số tiền gần 360.000 euro. Theo Vatican News, đây chỉ là số tiền viện trợ ban...