Dự án 8B Lê Trực

Chủ tịch quận Ba Đình giải trình việc xử lý nhà 8B Lê Trực

2020-06-05 15:54:58
Ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND quận Ba Đình, sáng 5-6 đã giải trình trước HĐND TP Hà Nội về một số vấn đề đang tồn tại trên địa bàn, trong đó có vấn...