động vật quý hiếm

Nhân loại có đang tự đẩy mình vào cuộc đại tuyệt chủng thứ 6?

Tuệ Ngô - 2022-10-19 10:47:51
Theo một báo cáo khoa học hàng đầu, con người là nguyên nhân dẫn đến quy mô lớn của việc suy giảm gần 70% và biến mất hoàn toàn của nhiều loài động vật...