đồng bào

SCMP: Trung Quốc ngưỡng mộ tinh thần tương thân, tương ái đoàn kết một lòng của người Việt Nam

Bảo Trâm - 2020-08-17 12:40:25
“Bằng nhiều cách khác nhau, cứu trợ, cung cấp thực phẩm đến tâm dịch, cung cấp các hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần, để hỗ trợ người dân đang gặp...