đồ cổ

46 năm tù cho 3 “đạo chích” trộm trượng, đồ cổ theo đơn đặt hàng

2021-12-08 14:43:36
Nguyễn Văn Huy sau khi ra trại tiếp tục rủ bạn tù thực hiện 13 vụ trộm cắp cổ vật, đồ thờ cúng tại các đình, chùa trên địa bàn thành phố Hà Nội và các...