diễu binh

Cuộc diễu binh độc nhất vô nhị trên Quảng trường Đỏ

2020-06-22 06:26:57
Chỉ vài ngày sau khi nước Đức Quốc xã kí văn kiện đầu hàng vô điều kiện (9/5/1945), nhà lãnh đạo I. V. Stalin yêu cầu Bộ Tổng tham mưu Xô-viết tổ chức một...