Diễn đàn Kinh tế thế giới

Những lợi ích lớn Việt Nam có được từ diễn đàn Kinh tế Thế giới

Huy Hoàng - 2023-06-27 11:01:41
Tham gia diễn đàn kinh tế (WEF) tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc sẽ mở ra cơ hội nào để Việt Nam củng cố hơn nữa vị thế kinh tế trên trường quốc tế? Thủ...