Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

Các “đài” chống phá lộ sự tự nhục khi tấn công Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng

Ốc Biển Trường Sa - 2020-04-01 14:44:43
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa IX về tiếp tục...