Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam
Những kiến nghị của Nhóm công tác thị trường vốn nhằm thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển, hỗ trợ hiệu quả hơn quá trình cổ phần hóa… Diễn...
Lần thứ ba liên tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF). Nhưng sự kiện đối thoại chính sách ngày 9/6 còn đặc biệt hơn bởi...
Người đứng đầu Chính phủ nhận định tăng trưởng hiện tại chưa thực sự bền vững và Việt Nam cần quyết liệt hơn để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng...
Trong thời gian tới, Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực phát huy những hết quả đạt được, ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém với mục tiêu tạo mọi thuận...
Chưa được chuẩn bị hành trang cho quá trình hội nhập khiến phần lớn doanh nghiệp Việt Nam gặp phải hàng loạt thách thức khi mở cửa thị trường. Diễn đàn...
Sáng nay, 9-6, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2015 với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp để hội nhập quốc tế” đã được khai...
Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam ngày 9/6 với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo nhiều bộ, ngành, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc dự kiến...
Tính lũy kế đến tháng 4/2015, doanh nghiệp Việt Nam đã có 962 dự án đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư là 15 tỷ USD. Ngoài ra, còn có 115 lượt...
Bài chọn lọc