điện

Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện

Bích Vân - 2023-12-26 17:38:36
Thủ tướng yêu cầu EVN chủ động tích cực, kịp thời hơn nữa việc mua bán điện, nhất là năng lượng tái tạo theo quy luật thị trường và tinh thần lợi ích...
Hai quan điểm hiện nay vẫn chưa phân thắng bại về cách tính giá điện là sử dụng biểu giá điện bậc thang hay điện một giá. Không phải ngẫu nhiên mà ngành...
Các chuyên gia đồng tình với phương án biểu giá điện 5 bậc thang nhưng đề xuất cần xem xét giảm mức tăng giữa các bậc. Đề xuất điều chỉnh biểu giá bán...
Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đề nghị cần làm rõ trách nhiệm và phải có chế tài khi để xảy ra chậm tiến độ các dự án điện, có giải pháp...
Bài chọn lọc