dịch vụ

Nhiều trường hợp tình nguyện viên, chiến sĩ bị người dân “bom hàng” đi chợ hộ

2021-08-26 20:27:59
Người dân chọn xong đơn, cán bộ đi chợ hộ ra tới siêu thị thì hết hàng; có trường hợp đặt nhưng khi được giao lại không nhận vì “chỉ đặt thử xem thật...