đề xuất xây sân bay
Các tỉnh đề xuất có sân bay: Chạy theo phong trào?
2021-01-26 06:36:22
Góp ý cho việc quy hoạch mạng lưới sân bay cả nước thời gian tới, các chuyên gia cho rằng, việc đầu tư sân bay cần tránh kiểu xin theo… phong trào. Đặc biệt,...
Đọc nhiều