đầu tư hạ tầng

Chắp thêm ‘cánh’ cho “vùng đất Chín Rồng”

2023-07-10 15:47:27
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng đất chiến lược, có nhiều tiềm năng và lợi thế về nông nghiệp, thủy sản, du lịch và công nghiệp. Tuy nhiên, vùng này...