đầu tư hạ tầng

Báo Anh: Vì sao Việt Nam chính là đích đến lí tưởng của các nhà đầu tư toàn cầu?

Bảo Trâm - 2022-03-23 08:53:25
Trang Proactive của Anh vừa đăng tải bài viết của nhà kinh tế học Charlie Robertson, với tiêu đề “Why is Vietnam so favoured by global investors?” (Vì sao Việt Nam được...