đánh bác sĩ

Nỗi ám ảnh từ khuôn mặt đầm đìa máu của một bác sĩ mùa Covid-19

2020-03-20 06:20:42
Trong những ngày này, hàng ngàn y bác sĩ đang vật lộn trong công cuộc phòng chống đại dịch Covid 19 thì đau xót thay, một đồng nghiệp của họ lại bị một đám...