Đảng viên vi phạm

Phó phòng vi phạm ATGT nghiêm trọng vẫn được lên trưởng do huyện không biết?

Sơn Ca - 2021-09-14 19:42:02
Trưởng Phòng tài chính – kế hoạch huyện Phú Hòa (Phú Yên), bị phạt nặng vì uống rượu bia say vẫn lái xe ra ngoài sau khi uống rượu, đi vào đường cấm và...