Dẫn độ

Anh đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong, Trung Quốc cảnh báo ‘gánh hậu quả’

2020-07-21 14:56:03
Trung Quốc cảnh báo Anh sẽ nhận”hậu quả” sau khi London đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong để phản đối luật an ninh mà Bắc Kinh vừa áp đặt với...