đại đoàn kết dân tộc

Chủ tịch nước: Cán bộ cấp dưới mà cứ lựa cấp trên nghĩ gì để nói là nguy hiểm cho Đảng, đất nước

Đông Duy - 2023-12-04 14:36:29
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đoàn kết mà không có dân chủ là đoàn kết “xuôi chiều”, còn không lắng nghe các ý kiến khác nhau là đoàn kết “một...