đại đoàn kết dân tộc

Dân tộc Việt Nam là một – “Chân lý ấy không bao giờ thay đổi”

Phù Vân - 2022-05-01 17:22:51
Vừa qua, trong cuộc gặp của Thủ tướng Phạm Minh Chính với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ diễn ra vào tối ngày 17/5/2022, tại thành phố San...