Công nghiệp phụ trợ

Tại sao cứ phải là Trung Quốc mà không là “Make in Vietnam”

Bảo Vân - 2021-10-17 10:46:01
Từ bê bối lụa ‘hàng Tàu nhãn Việt’ của doanh nhân Hoàng Khải (Khải Silk) đến lời xin lỗi ngay lập tức của Biti’s khi bị phát hiện dùng gấm Trung Quốc (hàng...