công nghiệp hóa

East Asia Forum “mách chiêu” giúp Việt Nam khẳng định vị thế tại “Tam giác thương mại Thái Bình Dương”

Bảo Trâm - 2022-05-11 10:17:04
Trang East Asia Forum (EAF) vừa có bài viết với tiêu đề “Vietnam and the new Pacific Trade Triangle” (Việt Nam và tam giác thương mại Thái Bình Dương mới), trong đó nói...
OECD cảnh báo, robot hay hệ thống tự động hóa có thể “chiếm chỗ” của 66 triệu người lao động tại các nước phát triển trong những năm tới, trong đó có...
Có nhiều lĩnh vực trước đây tưởng rằng phải hy sinh, chịu đi sau đợi cân đối trở lại khi kinh tế xã hội đã phát triển một bước, xem ra đã không hẳn...
Trong thế kỷ 21, ranh giới cơ bản giữa các mô hình chính trị và kinh tế là giữa mở hay đóng. Đổi mới sáng tạo chắc chắn sẽ diễn ra ít hơn tại các môi trường...
Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc tổ chức Hội nghị bàn về giải pháp thúc đẩy tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghiệp...
Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến...
Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa để phát triển đất nước, chất lượng lao động được coi là yếu tố then chốt, quyết định đến việc thành...
Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa để phát triển đất nước, chất lượng lao động được coi là yếu tố then chốt, quyết định đến việc thành...
Vấn đề, làm thế nào để tăng thu nhập cho nông thôn nói chung và đặc biệt là ở vùng miền núi, khi mà quá trình công nghiệp hóa không thể diễn ra nhanh ở miền...
Bài chọn lọc