công nghiệp hóa

East Asia Forum “mách chiêu” giúp Việt Nam khẳng định vị thế tại “Tam giác thương mại Thái Bình Dương”

Bảo Trâm - 2022-05-11 10:17:04
Trang East Asia Forum (EAF) vừa có bài viết với tiêu đề “Vietnam and the new Pacific Trade Triangle” (Việt Nam và tam giác thương mại Thái Bình Dương mới), trong đó nói...