cổ phiếu FLC
Có thể xử kịch khung việc ông Quyết ‘bán chui’ cổ phiếu
2022-01-12 18:26:19
Hành động bán ‘chui’ gần 75 triệu cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết cần phải được xử lý nghiêm khắc để lấy lại tính minh bạch cho thị trường, lấy...
Chính thức phong tỏa, dừng giao dịch các tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết
2022-01-12 08:47:31
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định phong tỏa tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, từ ngày...
Đọc nhiều