Cơ chế đặc thù cho TP.HCM

Về vấn đề phân cấp, phân quyền cho TP.HCM

2024-02-16 11:31:32
Đến nay, Nghị quyết 98 (NQ98) về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM đã triển khai được 6 tháng. Đã có rất nhiều vấn đề được...