chương trình hạt nhân

Phi công chỉ có đúng 20 giây để phá hủy chương trình hạt nhân Iran

2021-06-21 09:56:51
Các địa điểm hạt nhân của Iran hiện nay nằm rải rác khắp đất nước, một số thậm chí còn nằm sâu dưới lòng đất hoặc trên núi và được bảo vệ bởi...