Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi

Từ việc tự hạ bậc thi đua của một lãnh đạo thành phố!

Phạm Khoa - 2023-02-06 15:51:15
Tại cuộc họp về tình hình kinh tế – xã hội tháng 1, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã tự hạ bậc thi đua vì không hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu...