Chủ tịch tập đoàn Vingroup

Giảng viên cao cấp Đại học Harvard: VinFuture mang khát vọng phát triển thế giới

2020-12-21 11:56:44
VinFuture sẽ truyền cảm hứng cho người Việt Nam và quốc gia đang phát triển, thúc đẩy kinh tế xã hội thông qua các đổi mới khoa học và công nghệ trong tương...