Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh

Hiến kế giải quyết cán bộ nguồn “xộ khám” vì tham nhũng

Thu An - 2022-06-08 17:35:36
Cánh trà đá vẫn râm ran trường hợp hy hữu một ông Bộ trưởng, một ông Chủ tịch bị khai trừ khỏi Đảng sau cuộc họp bất thường vào lúc 16h30 hôm thứ Hai....