Cho vay mua nhà ở xã hội

Hướng dẫn vay gói 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội

M.N - 2023-05-08 21:03:59
Sau 10 năm kể từ khi có gói tín dụng đầu tiên dành cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội với trị giá 30.000 tỷ đồng được triển khai (năm 2013) thì tới 2023 mới tiếp...