China Evergrande

Nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới đứng trước nguy cơ vỡ nợ

Bảo Trâm - 2023-10-06 09:38:36
Khủng hoảng bất động sản khiến các chính quyền địa phương Trung Quốc nguy cơ vỡ nợ vì lạm dụng trái phiếu để đầu cơ đất đai, cơ sở hạ tầng nhưng...