chiến tranh thế giới 2

Vị tướng huyền thoại dẫn 300.000 lính giải phóng 200.000 km vuông

2021-04-17 05:45:34
Binh lính dưới chướng tập đoàn quân số 3 của tướng Patton, đã giải phóng 211.000 cây số vuông cùng 12.000 làng mạc, lập nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu...