chat doc da cam

AFP: Pháp sắp xét xử vụ kiện chất độc da cam trong Chiến tranh Việt Nam

2021-01-25 12:56:13
Một tòa án ở Pháp sẽ tổ chức phiên tranh tụng về vụ kiện của bà Trần Tố Nga đối với 14 công ty đa quốc gia về việc bán chất độc hóa học gây tổn hại...