cây xanh

Công ty Công viên cây xanh Hà Nội: ‘Phong lá đỏ chết là chuyện bình thường’

2020-12-25 18:37:32
Lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho rằng, việc cây phong lá đỏ chết là chuyện bình thường, đơn vị vẫn theo dõi sự sinh trưởng và phát triển của...