Căng thẳng Bển Đông

Mỹ sẽ không ngồi yên để Trung Quốc tiếp tục hung hăng trên Biển Đông

2020-06-03 13:31:28
Bằng lời nói và hành động, Mỹ tiếp tục có những bước đi mạnh mẽ hơn trước hành động ngang ngược và tuyên bố chủ quyền phi lý của Bắc Kinh trên Biển...
Trung Quốc ‘đe’ các quốc gia bên ngoài rằng sẽ chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm gieo rắc bất hòa giữa Bắc Kinh và các nước Đông Nam Á.  Tờ Inquirer (Philippines)...
Bài chọn lọc