cảng quốc tế Cần Giờ

“Siêu cảng” Cần Giờ gần 5,4 tỷ USD có thể cạnh tranh với Singapore

2023-07-19 18:46:08
Cảng biển Cần Giờ là một cảng trung chuyển quốc tế tại Việt Nam. Dự án này sẽ giúp phát triển kinh tế biển cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước....