Cận vệ

Chân dung người cận vệ của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp

2021-05-05 07:27:50
Phải sở hữu một số tố chất tốt mới có thể được chọn làm vệ sĩ, còn để làm cận vệ cho các yếu nhân lịch sử thì cần thêm nhiều năng lực khác nữa....