cai nghiện ma túy

Từ 1-1-2022, người sử dụng ma túy ngoài phạt tiền còn bị giám sát trong 1 năm

2021-12-24 13:16:56
Đó là quy định mới theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021. Theo quy định này,  ngoài việc xử phạt hành chính, người sử dụng trái phép chất ma túy còn bị quản...