cải cách chính sách tiền lương
Chính phủ ban hành Chỉ thị 21 bãi bỏ chế độ chi bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức
2021-08-07 22:04:38
Bãi bỏ nội dung liên quan đến chế độ chi bồi dưỡng, các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước.  Chính...
Trình độ thấp đang hưởng lương cao và trình độ cao hưởng lương thấp!
2020-01-30 07:18:36
Tuy nhiên, mức lương này vẫn bị một số người trong ngành “chê” là kém hấp dẫn so với thu nhập có thể đạt được khi làm việc tại một số tập đoàn...
Tăng lương cho cán bộ, công chức: Lấy tiền ở đâu?
2018-05-23 06:41:49
Nguồn lực tăng lương là phải tăng thu ngân sách trên cơ sở tăng trưởng kinh tế, đồng thời thực hiện tốt việc tinh giản biên chế. Ngày 21/5/2018, thay mặt Ban...
Cải cách chính sách tiền lương: Đãi ngộ xứng đáng theo năng suất
2018-05-22 16:09:23
Cải cách chính sách tiền lương sẽ tiến tới việc thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng xứng đáng theo năng suất lao động, tạo động lực nâng cao chất...
Toàn văn Nghị quyết TƯ về cải cách chính sách tiền lương
2018-05-22 15:37:18
BBT trân trọng đăng toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người...
Giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi đề án cải cách tiền lương
2018-05-22 07:02:03
Để thực hiện thắng lợi nghị quyết và đề án cải cách tiền lương, cần thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây. Thứ nhất, đẩy mạnh công...
Cải cách tiền lương: Mức lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức
2018-05-21 07:11:16
Cải cách tiền lương chú trọng những nội dung về lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang (khu vực công). Đối...
Tiền lương: Cần tách bạch khu vực hành chính và sự nghiệp
2018-05-15 05:42:31
Không tách bạch thì chúng ta lại tiếp tục ban hành một bảng lương chức vụ cho cả đơn vị hành chính lẫn sự nghiệp, không khác gì hiện nay. Phát biểu tại Hội...
Hội nghị Trung ương 7: Quyết sách nhận được đồng thuận lớn
2018-05-14 06:25:51
Hội nghị Trung ương 7 đã nhất trí thông qua Đề án về cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội (BHXH). Nhiều chuyên gia cho rằng đây là quyết sách đúng, trúng,...
Nên trả lương bộ trưởng tương đương tổng giám đốc tập đoàn lớn như Singapore
2018-05-11 11:59:25
PGS Vũ Minh Khương cho rằng, những người làm được bộ trưởng thì nếu ở ngoài, đẳng cấp của họ phải tương đương tổng giám đốc của những tập đoàn lớn,...
Lương bộ trưởng có thể tăng bứt phá hơn 33 triệu đồng
2018-05-11 06:05:56
Theo tờ trình Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong DN được hội nghị...
Tăng lương cho cán bộ, công chức: Rất nhiều người phải ra khỏi bộ máy?
2018-05-11 06:05:12
Một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức đang làm việc với hiệu suất và chất lượng rất kém chưa tương xứng với tiền lương thấp như hiện nay. Từ năm...
Tăng lương cho công chức lấy tiền ở đâu?
2018-05-10 06:31:05
Tăng lương cho cán bộ công chức không phải dàn đều mà cần gắn liền với bài toán về cân đối thu-chi, tinh giản biên chế. Đề án “Cải cách chính sách tiền...
Đọc nhiều