cải cách bộ máy

Đã đến lúc đập tan những cục máu đông!

Thu An - 2021-11-10 16:50:11
Ai cũng biết cơ thể sẽ mệt mỏi nếu tồn tại những cục máu đông ở mỗi huyệt đạo. Dù nhỏ nhưng sức ảnh hưởng rất lớn. Cũng giống như bộ máy nhà nước...
“Trước đây, chúng ta cũng đã ban hành nhiều nghị quyết nhằm đổi mới tổ chức bộ máy nhưng nhiều khi “đánh trống, bỏ dùi”, hô hào rồi để đấy nên...
Có một thực tế là hiện nay đang “bội thực” các ban chỉ đạo, ban quản lý… tại các địa phương, vừa làm cồng kềnh bộ máy, vừa không hiệu quả. PV Lao...
Theo ông Nguyễn Viết Chức, cần đề cao tinh thần sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân để nhường “ghế” cho đồng chí mình. Đề cao tinh thần tự giác nhường...
Hơn 20 năm trước, khi tái lập, Vĩnh Phúc nghèo xơ xác. Nhưng sau một bước chuyển mạnh dạn, mảnh đất này giờ đang từng bước thịnh vượng. Vĩnh Phúc: Dễ làm...
Nguyên Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Tưởng Phi Chiến chỉ ra việc nhiều dự án điều chỉnh quy hoạch khá tùy tiện, dẫn đến nhiều hậu quả. Hạ tầng không đảm...
Một số địa phương đã chuẩn bị phương án sáp nhập, hợp nhất như đề xuất của Bộ Nội vụ, thậm chí lường trước việc có 2-3 cán bộ chung 1 “ghế”… Sáp...
Nhiều biện pháp đang được Hà Nội áp dụng để “đại phẫu” bộ máy, nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, chất lượng phục vụ nhân dân… Kinh...
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch MTTQ Quảng Ninh: hoạt động mô hình Cơ quan khối, tránh được tình trạng khi ở xã có việc cả 6 đại...
Bài chọn lọc