cải cách bộ máy

Sự đổi mới trong cách nghĩ, cách làm của TPHCM

Hạnh Văn - 2024-04-11 16:34:41
Trong những năm qua, trung tâm kinh tế TPHCM đã đạt được những bước tiến mới trong cải cách hành chính (CCHC). Với tinh thần “CCHC không có điểm kết thúc”,...
Sự lựa chọn đúng đắn hơn cho đất nước ta có vẻ vẫn là mô hình nhà nước kiến tạo phát triển (theo mô hình các quốc gia Đông Bắc Á) chứ không hẳn là mô...
Bài chọn lọc