Bức Tường Biên Giới
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper phê duyệt kế hoạch lấy ngân sách từ 127 dự án quân sự để xây 282 km tường biên giới với Mexico. 1,8 tỷ USD ngân sách lấy...
Bài chọn lọc