Bộ tư lệnh Cảnh vệ

Trung úy cảnh vệ trả lại 300 triệu bị chuyển khoản nhầm

Bích Vân - 2023-04-12 17:25:00
Nhận được 300 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản, trung úy cảnh vệ Mai Ngọc Lâm liền báo cáo chỉ huy, rồi liên hệ người chuyển nhầm và ngân hàng để...