Bộ trưởng Quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Việt – Anh bàn hợp tác quân sự, chống COVID-19

2021-07-22 15:29:24
Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đoàn đại biểu quân sự cấp cao...