Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng

Ông Đinh Tiến Dũng trải lòng về 7 năm 318 ngày làm Bộ trưởng Tài chính

2021-04-13 21:25:19
“Nếu tính theo nhiệm kỳ, tôi công tác ở Bộ Tài chính 2 nhiệm kỳ. Còn tính theo năm là 9 năm gắn bó với ngành tài chính. Nếu tính đủ năm thì được 7 năm 318...